Školstvo

Školstvo

Školstvo - Marián DamankošŠkolstvo - Marián Damankoš

Oblasť školstva je jednou z najväčších zodpovedností Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Školstvo tvorí najväčšiu rozpočtovú položku PSK, takže je evidentné, že školstvu sa venuje aj relatívne najväčšia pozornosť.

Prešovský samosprávny kraj, tak ako aj iné kraje, má v oblasti školstva dve základné zodpovednosti. Prvou zodpovednosťou je skutočnosť, že kraj je zriaďovateľom takmer 80 škôl, ktoré sú na jeho území. Ako zriaďovateľ sa stará o prevádzku týchto škôl, zabezpečuje kontrolu vykonávania štátnych a samosprávnych predpisov, manažuje tieto školy a stará sa o investície do jednotlivých oblastí ich chodu.

Druhou dôležitou zodpovednosťou je zákonom stanovená povinnosť každoročne prijať Všeobecne záväzné nariadenie, teda akýsi malý zákon, ktorým sa určí koľko tried, aké odbory a akú štruktúru odborov budú mať školy na území celého samosprávneho kraja. V tomto prípade sa nejedná len o verejné školy, teda školy zriadené krajom, ale aj o školy, ktoré sú cirkevné a súkromné. Je to veľmi dôležitá zodpovednosť, pretože týmto rozhodnutím sa určuje na jeden a viac rokov dopredu, ktoré školy budú existovať, aké odbory budeme ponúkať, teda či to budú odbory, s ktorými sa absolventi uplatnia na trhu práce, alebo či budeme naďalej ponúkať odbory o ktoré zamestnávatelia nemajú záujem, avšak školy sú zvyknuté ich ponúkať.

Veľmi dôležitou skutočnosťou je, že Prešovský kraj musel v posledných rokoch regulovať a znižovať počty škôl. Bolo to spôsobené klesajúcim počtom žiakov. Dobrou správou, hlavne pre obyvateľov okresu Prešov, je fakt, že v budúcich rokoch bude rásť počet žiakov. Tí žiaci však pravdepodobne nebudú mať záujem o rovnaké študijné odbory ako doteraz.

Napriek tomu, že v nasledujúcich rokoch očakávame nárast počtu žiakov stredných škôl v našom okrese, existujú okresy, kde tento nárast nebude porovnateľných s prešovským okresom a kde bude počet žiakov stagnovať alebo klesať. Súčasné vedenie župy bude mať tendenciu finančne podporovať podfinancované školy mimo okresu Prešov, pretože sa bude chcieť vyhnúť ich redukcii alebo dokonca zatváraniu. Odkiaľ bude mať financie? Bude presúvať peniaze zo škôl, ktoré sú plné, teda najmä z Prešova a Popradu. Tomu je potrebné zabrániť, aby školy v našom okrese nestagnovali. Ďalším problémom nášho školstva je postupná a neustála zmena profilácie škôl. Už niekoľko rokov cítime nedostatok absolventov niektorých odborov a naopak prebytok iných odborov. Naše stredné školy, najmä odborné, sa budú musieť v tomto smere správať oveľa flexibilnejšie.

Budem naďalej podporovať rovnocenné vnímanie verejných, cirkevných a štátnych škôl.

Školstvo je veľmi dôležitá oblasť v správe a kompetencii Prešovského samosprávneho kraja. Ide o vlastné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a tiež o školy cirkevné a súkromné. Tejto oblasti je potrebné venovať veľmi veľkú pozornosť, pretože našou prácou je zabezpečiť dobré životné podmienky pre terajšiu mládež a teda aj budúcu strednú a staršiu generáciu.

Marián Damankoš
Marián Damankoš
Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov. Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu. V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.
Marián Damankoš

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454