O mne

Marián Damankoš

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Povolanie: riaditeľ školy
Vek: 42
Rodinný stav: ženatý
Deti: 4

Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov. Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu. V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.

Politika je riadenie verejných záležitostí. Každý sme do nej nejakým spôsobom vtiahnutí a každý z nás je súčasťou verejnosti. Verejné záležitosti sú pre nás, my ich platíme a my by sme mali zodpovedne zvážiť, komu ich zveríme.

Prešovský samosprávny kraj riadi, financuje a kontroluje prácu stredných škôl, kultúrnych inštitúcií, zdravotníckych zariadení, sociálnych ustanovizní, reguluje a zabezpečuje dopravu, opravuje cesty a vytvára strategické vízie pre rozvoj celého regiónu…

Všetky uvedené oblasti môžu prispievať k zvyšovaniu kvality nášho živote. Môžu a prispejú, ak dokážeme vybrať župana a poslancov, ktorí nebudú sledovať iba svoje vlastné záujmy, alebo záujmy svojej politickej strany, ale záujmy verejnosti. Mali by to byť ľudia skúsení, odborne zdatní a morálne nespochybniteľní.

Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov.

Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu.

V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.

Aj v ďalšom funkčnom období sa chcem venovať najmä oblasti školstva a kultúry. Pre budúcnosť bude veľmi dôležité, kto a akým spôsobom prevezme riadenie nášho kraja. Som rozhodnutý pokračovať v systematickom vytváraní podmienok pre ďalší rozvoj Prešovského kraja.

Marián Damankoš


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454