Kultúra

Kultúra

Kultúra - Marián DamankošKultúra - Marián Damankoš

Približne pred 99 rokmi, koncom októbra 1918, bola prijatá Deklarácia slovenského národa. Jej prijatím sa Slováci prihlásili do vznikajúcej Československej republiky a vydali sa tým na cestu historicky najväčšieho kultúrneho rozvoja. Prvýkrát v dejinách sme dostali možnosť sami si riadiť svoju politiku, napríklad aj politiku v oblasti kultúry. Uplynulo už takmer 100 rokov, čo na svojom území môžeme slobodne pestovať našu vlastnú, národnú, slovenskú kultúru, ale aj kultúru našich národnostných menšín.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii hneď niekoľko kultúrnych ustanovizní – dve divadlá, múzeá a galérie, hvezdárne a planetárium, folklórny súbor, osvetové strediská a viacero knižníc. Všetky tieto ustanovizne riadi, finančne dotuje a kontroluje Prešovský samosprávny kraj.

Kultúra nevzniká len tak. Ak chceme, aby fungovala je potrebné sa o ňu starať. Treba ju pestovať, podporovať a v konečnom dôsledku aj kultúrne žiť. Ak chceme, aby kultúrni ľudia a umelci mohli tvoriť musia na to mať vytvorené podmienky, to znamená, že musia mať na svoju prácu vytvorené vhodné prostredie a musia byť aj adekvátne zaplatení. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme dokázali kvalitným spôsobom riadiť kultúrne inštitúcie a ustanovizne. PSK je priamo zodpovedný za výber riaditeľov týchto inštitúcií. Svojim výberom tak ovplyvňuje kvalitu ich riadenia. Dobrým príkladom je prešovské Divadlo Jonáša Záborského, v ktorom schopný riaditeľ dokázal predstaviť kvalitný plán a náš samosprávny kraj ho podporil. Aj preto sa môžeme tešiť s pravidelných nových premiér a z výkonov a úspechov našich hercov. Rovnako nás teší ak sa dokážeme adekvátne starať o dedičstvo a exponáty, ktoré nám naši predkovia zanechali, budovať moderné knižnice, zaujímavé a inšpiratívne múzeá a galérie, či iným spôsobom zvyšovať kultúrnu a vzdelanostnú úroveň obyvateľov.

Nie je jedno, kto vyberá riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Nie je jedno, koho žiadajú lídri kultúrnych inštitúcií o podporu. Nie je jedno, kto rozhoduje o rozpočte a určujte priority v oblasti kultúry. Dobrý predseda kraja a schopní poslanci podporia investovanie do kultúry a zároveň dokážu vyberať do riadiacich pozícií správnych a kompetentných ľudí. Verím, že aj budúce zastupiteľstvo PSK bude zložené z takých ľudí, ktorí dokážu pochopiť, že napr. Prešovské Krajské múzeum potrebuje veľkú investíciu na to, aby opravilo staré budovy uchovávajúce historické pamiatky a exponáty.

Marián Damankoš
Marián Damankoš
Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov. Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu. V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.
Marián Damankoš

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454