Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj, propagácia kraja, cezhraničná spolupráca

Regionálny rozvoj - Marián DamankošRegionálny rozvoj - Marián Damankoš

Regionálny rozvoj, propagácia kraja s jeho zaujímavými a pozoruhodnými miestami, cezhraničná spolupráca s poľskými a ukrajinskými regiónmi – toto sú tiež oblasti, v ktorých má svoje kompetencie Prešovský samosprávny kraj. Robí to napríklad prostredníctvom koncepcie rozvoja dopravy, motoristickej aj cyklistickej, koncepcie rozvoja sociálnych služieb, stratégie rozvoja práce s mládežou, marketingu kraja, rozvoja vidieka, rozvoja energetického manažmentu, koordinácie a spolupráce jednotlivých samospráv obcí.

Do týchto oblastí PSK aktívne vstupuje a rieši ich, nie však priamo prostredníctvom práce poslancov, ale cez špecializované agentúry – Agentúra regionálneho rozvoja a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Náplňou práce Agentúry regionálneho rozvoja a Krajskej organizácie cestového ruchu Severovýchod Slovenska je zviditeľňovať a propagovať zaujímavosti nášho kraja, monitorovať a iniciovať nové možnosti spolupráce, približovať možnosti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie a vytvárať tak priestor pre ďalší rozvoj. Samozrejme tieto špecializované oblasti vyžadujú špecializovaných pracovníkov, ktorí rozumejú kraju a ľuďom, ktorí v ňom žijú a zároveň sa dobre orientujú v európskej politike a jej štruktúrach.


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454