Doprava

Doprava

Doprava

Doprava - Marián DamankošDoprava - Marián Damankoš

Doprava je oblasť, ktorá trápi zrejme väčšinu obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Nie všetky problémy spojené s dopravou však dokáže vyriešiť samosprávny kraj z toho dôvodu, že mnohé z nich nespadajú do jeho kompetencie. Ide napríklad o postavenie diaľnice, obchvatu mesta Prešov, alebo opravy ciest I. triedy. Všetky tieto investície spadajú pod kompetencie štátu a PSK na ne nemá reálny dosah.

V Prešovskom kraji máme 13 okresov a v nich vyše 6 stoviek obcí. Tieto obce sú navzájom prepojené cestami 2. a 3. triedy v celkovej dĺžke takmer 2 500 km.

O tieto cesty sa stará PSK prostredníctvom svojich organizácií. Je potrebné do nich investovať, opravovať ich resp. stavať nové, je potrebné odhŕňať sneh atď. Toto všetko je v priamej kompetencii samosprávneho kraja. Poslanci a predseda kraja rozhodujú nielen o tom, koľko sa bude do ciest investovať, ale aj do ktorých úsekov sa bude investovať prioritne resp. kde sa s opravou, alebo výstavbou počká.

Druhou oblasťou v doprave je zabezpečovanie verejnej dopravy tzn. poskytovanie dopravy vo verejnom záujme. V tejto oblasti máme na území kraja štyroch dopravcov. Autobusoví dopravcovia v okresoch Prešov, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa dopravne zabezpečujú celé územie Prešovského kraja. Aby túto dopravu mohli poskytovať dostávajú od kraja licenciu udeľovanú raz za desať rokov. Práve v nasledujúcom funkčnom období dôjde k ďalšiemu udeľovaniu licencií. Bude záležať len od poslancov komu bude licencia daná, či to bude drahšie alebo lacnejšie ako v súčasnosti, či budeme s kvalitou poskytovaných služieb spokojnejší, alebo menej spokojní.

Treťou oblasťou týkajúcou sa dopravy na území PSK je možnosť vytvorenia integrovaného dopravného systému (IDS) na území mesta Prešov a v jeho okolí. Tento systém dopravnej obsluhy zahŕňa viacero druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných tarifných a prepravných podmienok. Napríklad jeden cestovný lístok oprávňuje cestujúceho cestovať najprv autobusom alebo vlakom a následne prestúpiť na mestskú hromadnú dopravu. Podobná koncepcia sa už v súčasnosti realizuje na území Bratislavského samosprávneho kraja. V Prešovskom kraji je integrovaný dopravný systém zatiaľ v štádiu rokovaní na úrovni starostov a primátorov. Plány sú rozpracované, avšak je potrebná ich praktická realizácia. Verím, že v ďalších rokoch sa aj v Prešove a jeho okolí k fungujúcemu IDS úspešne dopracujeme.


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454